Novinky

Žáci 1. B turisticky dobyli (nejen) Hradiště

26.06.2014 08:06
Závěr školního roku tradičně patří odpočinkovějším formám výuky či různým mimoškolním aktivitám a výletům. K jednomu takovému byli vybídnuti také žáci 1. B a rozhodli se dne 25. 6. 2014 pěšky ve společnosti svých učitelů poznat některá malebná místa v okolí města Znojma, která - jak se během cesty...

Bylinky v kuchyni a lekárně

20.06.2014 08:16
V průběhu školního roku v hodinách biologie a informatiky žáci pracovali na projektu Bylinky v kuchyni a lékárně, který byl součástí většího projektu Zdravá škola. V hodinách biologie sestavovali žáci herbáře z nasbíraných rostlin. Každý z žáků 1. a 2. ročníku...

Krajské kolo soutěže Mladých zdravotníků

17.06.2014 12:37
Dne 6. 6. 2014 se v Louckém klášteře ve Znojmě uskutečnilo krajské kolo soutěže Mladých zdravotníků. V tento den se do prostor nádvoří sjelo přes 200 žáků ze základních škol z Jihomoravského a Zlínského kraje, kteří poměřovali svoje praktické dovednosti, ale i teoretické vědomosti při...

Závěrečné cvičení první pomoci: „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

17.06.2014 12:35
Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníků naší střední školy, přičemž měli možnost ověřit si své znalosti a dovednosti, které získali při výuce první pomoci. Žáci 1. ročníků se v soutěži osvědčili jako figuranti simulovaného zranění, jako průvodci soutěžních družstev po stanovištích a jako...

Přeshraniční setkání na téma Senior v ošetřovatelské a sociální péči

13.06.2014 12:11
Setkání vedoucích pracovníků našeho zahraničního partnera Landespflegeheim z nedalekého Retzu a vedoucích pracovníků domova pro seniory U Lesíka ve Znojmě a domova pro seniory v Šanově proběhlo na půdě obou domovů znojemského regionu. Zprostředkovatelem setkání byla naše...

Povídání o zdraví s našimi nejmenšími

10.06.2014 11:34
Jak žít zdravě? Na tuto otázku by určitě již dokázali odpovědět děti z mateřské školy na náměstí Armády po návštěvě žákyň 2. A za doprovodu Mgr. Pavly Šmerdové. Ti si totiž 9. června 2014 hravou formou v malých skupinách povídali...

Nehoda na Horním náměstí... a my byli u toho!

10.06.2014 07:41
Ve středu 4. června 2014 pořádala naše škola na Horním náměstí ve Znojmě ukázku poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě za pomoci dalších složek tzv. integrovaného záchranného systému (IZS). Na akci se sešlo mnoho žáků a studentů znojemských škol, kolemjdoucích a přijeli i naši přátelé ze...

Den dětí na dětském hřišti

05.06.2014 09:20
Dne 31. 5. 2014 se v rámci Dne dětí uskutečnila na hřišti za obchodním domem Hanzel dopravní soutěž organizovaná znojemským prodejcem kol Cyklo Kučera, kde si mohly přítomné děti vyzkoušet svoje znalosti v jízdě na kole, včetně dalších znalostí spojených s cyklistikou. Svoje...

Okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků

01.06.2014 09:23
Dne 22. 5. 2014 se v areálu znojemské nemocnice konala soutěž zdravotnických dovedností, které se ve spolupráci s OS ČČK zúčastnili i vybraní žáci naší školy, konkrétně ze tříd 3. A a 3. B. Žáci základních škol zde měli možnost prokázat svoje teoretické i praktické dovednosti...

Návštěva MŠ a propagace zdravého životního stylu

27.05.2014 10:21
V pondělí 19. 5. 2014 jsme opět zavítali mezi malé posluchače. Se čtyřmi žákyněmi 2. A jsme navštívily MŠ na ulici MUDr. Janského (u nemocnice). Zde čekalo na náš program „Povídání o zdraví“ 41 dětí. Jejich zájem a  zapojení do společných her bylo příkladné, také pro naše žákyně...

OZNÁMENÍ

úřední hodiny

27.06.2014 07:30
o hlavních prázdninách jsou zde prázdninový provoz.docx (95973)

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení

25.06.2014 08:34
do oboru zdravotnický asistent a diplomovaná všeobecná sestra jsou zde 2. kolo přijímacího řízení VOŠ - 2014.pdf (239356), 4. kolo přijímacího řízení - ZA - 2014.pdf (239208) Upozornění pro uchazeče o obor diplomovaná všeobecná sestra: pokud budete maturitu konat v září je pro Vás určen zářijový...

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

19.06.2014 12:37
na VOŠ jsou publikovány zde Výsledky 1. kola - VOŠ - 2014.pdf (222810)

Kantýna-upozornění

12.06.2014 14:57
Od pondělí 16. 6. 2014 do pondělí 1. 9. 2014 bude provoz kantýny uzavřen. Znovuotevření bude 2. 9. 2014.    

Stanovení předmětů a témat pro maturitní zkoušky v roce 2015

09.06.2014 15:18
v profilové části je publikováno zde stanovení předmětů profilové části MZ - 2014-2015.pdf (279188)

Vyhlášení 3. kola

09.06.2014 15:16
přijímacího řízení do oboru zdravotnický asistent je zde 3. kolo přijímacího řízení - ZA - 2014.pdf (239239)

Výstava Bylinky 2014

09.06.2014 12:14
Bylinky v kuchyni a lékárně Od 18.6.2014 do 19.6.2014 proběhne na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Znojmo výstava Byliny v kuchyni a lékárně. Na výstavě se budou podílet žáci prvních a druhých ročníků, kteří v hodinách biologie a výpočetní techniky...

Nabídka práce absolventům

06.06.2014 09:14
KCH inzerát.doc (25600)  

Oznámení pro zájemce o studium

03.06.2014 12:15
Pro zájemce o studium bude vypsáno 3. kolo přijímacího řízení do oboru zdravotnický asistent v nejbližších dnech. Pokud budou přijati, musí do 10 pracovních dnů předložit zápisový lístek. Pokud jej již odevzdali na jinou školu, tato škola jim ho již není oprávněna zpět vydat. V tomto případě je...

Informace pro neúspěšné maturanty

03.06.2014 12:12
Jakmile systém pro maturitní zkoušku bude mít generován projekt pro podzimní maturity, vložím do systému neúspěšné maturanty a vygeneruji přihlášku. Poslední den pro podání potvrzené přihlášky je 25. 6. O připravené a předvyplněné přihlášce budu informovat zde. Karel Pigl