Novinky

Adaptační kurz studentů VOŠZ

01.10.2015 11:30
V úterý 29. 9. 2015 se zúčastnila studijní skupina 1. D tzv. adaptačního kurzu. Takový kurz slouží ke stmelení skupiny jednotlivců, k posílení spolupráce v kolektivu, vede k vytvoření pozitivní atmosféry a k dosažení lepších výsledků. V krásném okolí řeky Dyje ve Znojmě se nachází...

Den jazyků v Brně

27.09.2015 11:36
Minulý čtvrtek, 24. září, navštívilo celkem třicet žáků naší školy se svými učitelkami německého jazyka Rakouský institut v Brně. U příležitosti každoročního Dne jazyků pořádal tento institut ukázkové hodiny se svými rakouskými lektory. Po úvodním krátkém seznámení, kdy si žáci mj. mohli i...

Zahájení praktické výuky 3. ročníků

23.09.2015 11:41
V pondělí 21. 9. 2015 žáci třetích ročníků byli slavnostně přivítání v Nemocnici Znojmo hlavní sestrou PhDr. Janou Vackovou. Po jejich milých, inspirativních a motivujících slovech se žáci seznámili s prostory v nemocnici Znojmo, aby hned následující den mohli za přítomnosti...

EUROTAG aneb Den jazyků

22.09.2015 10:20
Ve čtvrtek 24. září 2015 navštíví 30 žáků naší školy společně s vyučujícími jazyka německého, PhDr. Marií Sturmhoefelovou a Mgr. Jiřinou Holcmannovou, Rakouský institut v Brně a budou moci si vyzkoušet jednu hodinu němčiny s tamním lektorem. Akce je pořádána každoročně u příležitosti...

Evropský den bez aut

22.09.2015 10:14
V rámci projektu Evropský den bez aut se žákyně ze 3. A Eva Brožová a Soňa Tesařová zúčastnili akce, kterou pro žáky a žákyně své základní školy připravila obec Dobšice. Byl zde pro ně připraven program, kde nechyběla také ukázka první pomoci v přírodě. Cílem bylo předat přítomným informace,...

Pohádkovým lesem za naší účasti

21.09.2015 12:48
Povahou námi nabízeného vzdělání a bezpochyby i vštěpováním pozitivního vztahu k veřejnosti je nejedna akce, při které naši žáci pomáhají zabezpečovat různé soutěže i volnočasové aktivity pro nejmenší děti. Nejinak tomu bylo 17. září 2015, kdy se v Městském lesíku ve Znojmě pod záštitou Sokola...

Naše pomoc při vinobraní

15.09.2015 10:09
I v letošním roce se naši žáci a studenti aktivně podíleli na poskytování první pomoci v průběhu Znojemského historického vinobraní. Opakovaně mohli obyvatelé našeho města a všichni ostatní návštěvníci využít jejich službu a obrátit se na příslušná stanoviště první pomocí s drobnými...

Nový název školy

20.08.2015 10:54
Od 1. července 2015 na základě rozhodnutí Jihomoravského kraje, jako zřizovatele školy, se škola nově jmenuje: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace. Změnila se také adresa sídla, kam bylo přidáno č. p.: Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo.

Informace pro zájemce o studium

29.06.2015 09:26
Škola nabízí 10 volných míst v maturitním oboru Zdravotnický asistent. Je možné přijetí na základě přijímacího řízení, které je vyhlášeno zde 3. kolo přijímacího řízení - ZA - 2015.docx (91774). Pokud zájemce o studium již nemá zápisový lístek a je přijat na jinou střední školu a má zájem studovat...

Za poznáním léčivých rostlin do Brna

24.06.2015 11:20
Dne 22. 6. 2015 se žáci 1. ročníku zúčastnili výstavy v zahradě Centra léčivých rostlin na Kraví hoře v Brně. Lze zde vidět největší živou sbírku léčivých rostlin u nás. Léčivky téměř z celého světa doplňují rostliny toxické, aromatické, tonizující, rostliny důležité pro zdravé stravování...

OZNÁMENÍ

STŘEDA 7.10.2015

06.10.2015 14:32
STŘEDA 7.10.2015.jpg (660585)

Výsledek výběrového řízení - Velká Británie

05.10.2015 15:10
je publikován zde Výsledek výzvy - C 153466.doc (296448) zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Velká Británie.pdf (6539891)  

Výsledek výběrového řízení - Německo

05.10.2015 12:11
zde je publikován výsledek výběrového řízení veřejné zakázky "Zahradniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu" Výsledek výzvy - C 153445.doc (295424) zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Německo.pdf (5690155)  

"72 hodin" s naší pomocí

25.09.2015 10:43
Pomáhej a s pomocí neváhej… ... je výzva pro všechny žáky, studenty i učitele k aktivnímu zapojení do projektu 72 hodin. Celorepublikový projekt motivuje k zapojení do aktivit užitečných pro lidi, přírodu a místa, kde žijeme. Do projektu vstupujeme již podruhé. Chceme pomáhat tam, kde je...

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

23.09.2015 12:02
na VOŠ jsou publikovány zde Výsledky 3. kola VOŠ 2015.doc (105472)

Výběrová řízení

17.09.2015 11:27
na veřejné zakázky "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu" a "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii" jsou vyhlášena zde: Výzva - Německo.doc (327168) Čestné prohlášení - Německo.docx (275534) Krycí list Německo.docx (274313) Požadavky a specifikace služeb...

Rozvrhy pro 1. pololetí

11.09.2015 10:49
ROZVRHY 2015-16.pdf (4864758)

SOČ - schůzka

11.09.2015 10:17
  Pozvání k účasti na Středoškolské Odborné Činnosti pro všechny žáky SŠ a 1. D VOŠZ! Pro všechny zájemce o účast v soutěži SOČ se koná první informativní schůzka 5. 10. 2015 v učebně č. 4. ve 13:30 hodin. Přineste s sebou: zájem, nápady, dotazy, zkušenosti... Na setkání se všemi...

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

07.09.2015 07:28
je publikováno zde  3. kolo přijímacího řízení VOŠ - 2015.docx (91317). Maturitní vysvědčení stačí přinést na přijímací zkoušku.

Říjnové dárcovství krve

25.08.2015 12:26
Vzhledem k velkému zájmu našich žáků a studentů darovat krev nabízí naše škola tuto dobrovolnou a bohulibou činnost i v novém školním roce. Dárcovství proběhne 6. a 7. 10. 2015 za organizace odborné vyučující Mgr. Olgy Černé, které se již nyní mohou zájemci hlásit.