Novinky

První pomoc na ZŠ Kravsko

24.11.2015 09:57
Dne 13. 11. 2015 jsme uskutečnili na ZŠ Kravsko instruktáž první pomoci pro zdejší žáky ze 4. a 9. třídy. Naše žákyně Soňa Tesařová a Eva Brožová ze třídy 3. A si ve spolupráci s OS ČČK ve Znojmě připravily nejprve přednášku o kardiopulmonální resuscitaci, zástavě krvácení,...

Exkurze v anatomickém muzeu Josephinum ve Vídni

18.11.2015 15:21
Páteční den 13. listopadu letošního roku byl pro skupinku žáků a studentů naší školy dnem plným zážitků. Původním záměrem a hlavním cílem byla plánovaná exkurze v anatomickém muzeu Josephinum ve Vídni. Josephinum je muzeum anatomických voskových modelů a náleží Medical University of...

Jiný úhel pohledu v projektovém dni

18.11.2015 15:17
V průběhu pondělního dopoledne proběhla realizace projektové aktivity nazvané "Jiný úhel pohledu", který je svým zaměřením součástí projektu Kdo jiný? Školní tým si zvolil téma - migrace, integrace etnické a kulturní menšiny. Projekt Kdo jiný? je  součástí vzdělávacího programu Jeden...

Den otevřených dveří č. 1

10.11.2015 08:36
Dne 6. 11. 2015 na naší škole proběhl Den otevřených dveří. Tradičně bývají pro návštěvníky otevřeny odborné učebny, aby případní zájemci o vzdělávání u nás mohli osobně nahlédnout do prostor, kde jindy probíhá výuka a příprava na zdravotnické povolání. Procházku školou návštěvníkům usnadnili...

Naše účast na burze škol

09.11.2015 14:07
Dne 6. 11. 2015 se od 8 do 17 hodin konala burza škol, již tradičně a letos po dvacáté na SOU a SOŠ Dvořákova 19 ve Znojmě.Naše škola si připravila prezentaci v učebně v prvním patře. Akce je určena především pro žáky ZŠ, kteří letos končí základní povinnou školní docházku, a pořádá...

První pomoc na ZŠ Mládeže

30.10.2015 09:56
Ve dnech 14. - 16. 10. a 21. - 23. 10. navštívili žáci 3. B Adéla Beranová, Petr Coufal, Barbora Hübnerová a Kristýna Klinerová žáky 6. ročníku na ZŠ Mládeže, kde si pro ně připravili besedu zaměřenou na poskytování první pomoci. Spolupráce se ZŠ Mládeže je již dlouholetá a jak je vidět, tak...

Medical Fair Brno

27.10.2015 10:05
Veletrhy Brno, a.s. letos ve dnech 21. - 24. 10. pořádaly MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX. Na brněnské výstaviště se vydala studijní skupina 2. D. K vidění tu byla moderní zdravotnická technika, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro handicapované, prostředky k podpoře zdraví a chráněné dílny již...

Poznáváme Evropskou unii

27.10.2015 08:41
Škola uspěla s projektem Poznáváme Evropskou unii a díky tomu absolvuje 41 žákyň a žáků zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii (v okolí Londýna) a 31 žákyň a žáků stejný pobyt v Německu v okolí Berlína. Částka 969 000,- Kč je dostačující na všechny náklady s projektem související,...

Zahájení výuky odborné praxe v Retzu

26.10.2015 10:20
Od poloviny měsíce října opět pokračujeme s výukou odborné praxe v domově pro seniory Landespflegeheim v Retzu. Jedná se zdravotně sociální zařízení pro seniory z příhraničního rakouského města Retz a jeho blízkého okolí. V letošním školním roce se v průběhu prvního...

XIX. Veletrh vzdělávání v Břeclavi

22.10.2015 10:27
Ve dnech 20. a 21. října 2015 se naše škola zúčastnila XIX. Veletrhu vzdělávání v Břeclavi, kde se každoročně prezentují střední školy a odborná učiliště, aby byla vycházejícím žákům předložena komplexní vzdělávací nabídka na jednom místě. Vyučující a 2 vybrané žákyně po oba dva dny...

OZNÁMENÍ

Pozvánka na členskou schůzi spolku

30.11.2015 08:45
Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel zdravotnické školy Znojmo   Vážení rodiče, zletilí žáci a studenti, vzhledem k tomu, že na členské schůzi Spolku rodičů a přátel zdravotnické školy Znojmo dne 18. listopadu 2015 se nesešla nadpoloviční většina členů, svoláváme novou...

Vánoční Vídeň 2015

25.11.2015 17:12
Dne 7. prosince 2015 pořádá naše škola tradiční exkurzi do předvánoční Vídně. Předběžná cena je 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit do pondělí 30. 11. u PhDr. Čtveráčkové.

Doplňovací volby do školské rady

23.11.2015 11:00
budou probíhat ve dnech 1. a 2. prosince 2015 od 8 - 15 hodin v kanceláři školy. Jedinou kandidátkou na jedno uvolněné místo je Sylva Pivovarčíková, studentka 2. ročníku VOŠ.  

Jazykové kurzy

11.11.2015 09:53
Naše škola prostřednictvím vyučující cizích jazyků PhDr. Marie Sturmhoefelové plánuje několik vzdělávacích kurzů pro zvýšení úrovně jazykových znalostí žáků, studentů i zaměstnanců. Přehled aktivit včetně kontaktu naleznete zde: Jazykové kurzy.doc (31744)

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

27.10.2015 08:36
Vážení rodiče, vážené studentky a žákyně, vážení studenti a žáci, obracím se na Vás, zákonné zástupce nezletilých žáků a studentky, zletilé žákyně, studenty a zletilé žáky, v souvislosti s ukončením členství Moniky Hronové ve školské radě v souvislosti s jejím ukončením studia....

Zveřejnění smlouvy - Německo

22.10.2015 09:24
v rámci veřejné zakázky na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Německu je zde smlouva - CK Active Guide.pdf (6008199)    

Nepustilova jazyková metoda u nás!

19.10.2015 10:24
INTENZÍVNĚ NĚMECKY!!!Několik poslední volných míst!O jarních prázdninách - od 29. února do 5. března 2016 - se na naší škole uskuteční intenzívní kurz jazyka německého vedený lektorem / lektorkou z Nepustilovy jazykové školy v Brně. Úroveň kurzu je stanovena na A1-A2, tj. chroničtí...

Smlouva na zahraniční

12.10.2015 09:46
jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii byla dnes podepsána. Je zveřejněna zde smlouva - SK Travel - Velká Británie.pdf (7114015)

Výsledek výběrového řízení - Velká Británie

05.10.2015 15:10
je publikován zde Výsledek výzvy - C 153466.doc (296448) zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Velká Británie.pdf (6539891)  

Výsledek výběrového řízení - Německo

05.10.2015 12:11
zde je publikován výsledek výběrového řízení veřejné zakázky "Zahradniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu" Výsledek výzvy - C 153445.doc (295424) zápis o posouzení a hodnocení nabídek - Německo.pdf (5690155)