Níže vidíte obsah kategorie Informace o škole. Může obsahovat i podkategorie a její články.

Naše škola spolupracuje s oraganizací Tandem – koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže v Plzni a v Regensburgu. Výsledkem této spolupráce byly již dvě úspěšně realizované 3týdenní výměnné odborné praxe na Klinice Ingolstadt. Tato praxe byla realizována díky finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti, kterou zprostředkoval právě Tandem Plzeň. Také němečtí studenti navštívili Znojmo a konali odbornou praxi ve znojemské nemocnici již 2x. Také vedení znojemské a ingolstadtské zdravotnické školy se vzájemně navštěvují, komunikují mailem a nyní jsou v procesu přípravy další odborné praxe v Bavorsku, které se zúčastní naši studenti VOŠ v březnu 2018. Připravován je také projekt zaměřený na poznávání minulosti, zvl. událostí 2. světové války, a to ve spolupráci s izraelskou střední školou.

 

Škola se zapojuje do projektů na národní i mezinárodní úrovni. Další projekty jsou rozpracované nebo dokonce i ve stádiu posuzování žádostí. Jsou zde uvedeny projekty realizované, ale i významné z již skočených.

Naše škola je od roku 2014 zapojena v kampani na podporu fair trade. Fair trade znamená „spravedlivý obchod“. Princip fair trade dává lidem ze zemí Afriky, Asie a latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za svou kávu, kakao nebo banány dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti můžou chodit do školy.

Naše škola se uchází o status Faitradová škola, kterým může vyjádřit společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojovou problematiku.

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání. I přesto, že vzhledem k mnoha dalším aktivitám naší školy především z oblasti první pomoci a oblasti ošetřovatelství není mnoho času na plnění kritérií z této oblasti, snažíme se alespoň tuto kampaň podporovat a zviditelňovat. Například na svých „Dnech otevřených dveří“ mají naši návštěvníci možnost u nás ochutnat například FT kávu, čaj nebo sušenky. odkazy: https://www.fairtrade.cz/, http://www.fairtradovamesta.cz/kde_jsou_fer